Waarom veranderen energie leveranciers hun namen? Nuon en Qurrent gaan het doen! 0

Waarom veranderen energie leveranciers hun namen

Gebruik zonne-energie in je eigen huis en Greenchoice zakelijk. De zon behoort tot de weinige energiebronnen, die onbeperkt beschikbaar zijn. Met Greenchoice zonnepanelen kan de zonne-energie worden gewonnen en gebruikt op een vervuilingsvrije en economische manier. Daarom wordt de aanschaf en exploitatie van zonnepanelen vaak geassocieerd met de mogelijkheid van een waardevolle subsidie.

Vlakke plaat verzamelaar of buiscollector – wat is het verschil?

De twee collectortypes zijn gemakkelijk te herkennen aan hun vlakke of buisvormige structuur. Het is belangrijk voor je om te weten welke voordelen de verschillende zonnepanelen je bieden. In principe zijn beide varianten gelijk in hun manier van gebruik van zonne-energie. Buiscollectoren scoren punten met een hogere opbrengst in de winter wanneer het verschil tussen luchttemperatuur en buffertemperatuur boven de 50°C ligt. De zonnepanelen zijn ook in de winter efficiënter. Bovendien bieden vlakke collectoren een hoger rendement wanneer lage temperaturen nodig zijn, bijvoorbeeld bij vloerverwarmingssystemen of radiatoren na hydraulische balancering.

Talrijke toepassingen voor Greenchoice zonnepanelen

De zonnepanelen kunnen worden gebruikt voor energie- en kostenbewuste bedrijven, maar ook in particuliere woningen of tuinen. Hun twee basisfuncties zijn het vermogen om zonne-energie op te wekken en om te zetten in warmte. Dit maakt het een krachtige vorm van energieopwekking voor verwarming en warmwaterproductie, die, afhankelijk van de externe omstandigheden, overtuigt met een hoog rendement en aanzienlijke kostenbesparingen.

Voorbeelden voor de toepassing van Greenchoice zonnepanelen zijn:

  • Verwarming
  • warmwaterbehandeling
  • Verwarming van zwembaden

De ideale locatie voor de Greenchoice zonnepanelen

De economische efficiëntie van zonnepanelen hangt nauw samen met de gekozen locatie. Het belangrijkste in deze context is een zonnige locatie zonder grote schaduwen. Om optimaal gebruik te maken van de zonnestraling bij goed weer is het sterk aan te raden om de zonnepanelen naar het zuiden te richten. Andere factoren voor het economisch rendement van je zonnepanelen zijn het rendement van de gebruikte warmtewisselaar en het minimaliseren van de transmissieverliezen. Meer weten over Greenchoice? Klik dan hier!

Overtuigende voordelen van Greenchoice zonnepanelen

Voor veel mensen is het een goed gevoel om zelf energie te produceren, wat zowel het milieu als hun portemonnee beschermt door aanzienlijke kostenbesparingen. De huidige verscheidenheid aan subsidiemogelijkheden ondersteunt zowel particuliere klanten als beleidsmakers in het bedrijf met betrekking tot het gebruik van zonne-energie bij het omschakelen of upgraden. Naast de opwekking van eigen energie bieden zonnepanelen met name op twee gebieden nog meer besparingsmogelijkheden: Enerzijds gaat de aanschaf van een zonne-energiesysteem gepaard met een aanzienlijke waardestijging van de eigen woning. Aan de andere kant kan onnodige energie een welkome bron van inkomsten worden door de teruglevering aan het openbare net.

De voordelen van zonnepanelen in één oogopslag:

  • Milieubescherming
  • Besparing van energiekosten
  • financieringsmogelijkheden
  • eenvoudige installatie
  • Mogelijkheid van feed-in
  • Waardevermeerdering van onroerend goed
  • veelzijdig gebruik

zonnepanelen van greenchoice

Wat doen Greenchoice zonnepanelen?

Met betrekking tot de prestaties van zonnepanelen spreken we over het zogenaamde rendement. Deze waarde geeft aan welk percentage van de zonne-energie die op de collector aanwezig is, kan worden gebruikt. Afhankelijk van de locatie en de weersomstandigheden kunnen zonnepanelen een opmerkelijk rendement van 60 tot 75 procent bereiken. Opgemerkt moet worden dat een buiscollector in individuele gevallen tot 30 procent meer efficiëntie kan bereiken dan een goedkopere vlakke plaatcollector.

Het gebruik van Greenchoice zonnepanelen – wat zijn de vereisten?

Het belangrijkste voor het gebruik van zonnepanelen is dat je een voldoende groot oppervlak beschikbaar hebt voor je behoeften. Dit kan zowel op het dak van een gebouw als op een open ruimte. Het is ook belangrijk dat een voldoende hellingshoek kan worden gegarandeerd voor de collectoren. Idealiter zou deze hoek rond de 45 graden moeten liggen.

Previous ArticleNext Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inline
Inline